Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Armii Krajowej

 

Lokalizacja: Kraków, ul. Armii Krajowej 4
Autor: arch. Elżbieta Zielińska, arch. Witold Zieliński
Opracowanie: st. arch. Anna Kmiotek
Inwestor: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Data: 2015