Zespół budynków pomocy społecznej wraz z Centrum Senioralnym

oraz Ośrodkiem Edukacji Kadr i zabudową mieszkalną dla osób starszych i niepełnosprawnych
Lokalizacja: Konary
Autor: arch. Witold Zieliński, arch. Elżbieta Zielińska
Opracowanie: arch. Izabela Hajdasz, arch. Magdalena Baran
Wizualizacja: arch. Magdalena Baran , Marta Żurawik
Data: 2014 do 2018