Hotel PRANDOTY w Krakowie

 

 

Lokalizacja: Kraków, ul. Prandoty
Inwestor: BRIDGEHOUSE DEVELOPMENTS Sp. z o.o.
Autorzy: arch. Witold Zieliński, arch. Wojciech Kozioł
Zespół: arch. Marta Szydłowska-Koza
Powierzchnia użytkowa: 11.063 m² p.u.m.
Data: 2011 rok